Fördjupningsprofil handel och service

Fördjupningsprofilen handel och service ger dig fördjupande kunskaper i personlig försäljning och marknadsföring. I framtiden kan du arbeta som säljare, inköpare, kommunikatör/merchandiser och butiksledare

Båda programfördjupningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola, universitet och högskola.

Ämne och kurser

  Poäng
     
Gymnasiegemensamma ämnen   600
Engelska 5   100
Historia 1a1   50
Idrott och hälsa 1   100
Matematik 1a   100
Naturkunskap 1a1   100
Religionskunskap 1   50
Samhällskunskap 1a1   50
Svenska 1   100
     
Programgemensamma karaktärsämnen   400
Entreprenörskap   100
Servicekunskap   100
Branschkunskap inom handel och administration   100
Information och kommunikation 1   100
     
Individuellt val   200
Svenska 3 för grundläggande högskolebehörighet   100
Praktisk marknadsföring 2 kan profilen Administration välja   100
Administration 1 kan profilen Handel välja   100
Matematik 2   100
Skolgemensamma individuella val till exempel Moderna språk,
idrott och hälsa 2, Estetiska kurser
  100
Gymnasiearbete   100
     
Inriktning Handel och service   500
Personlig försäljning 1   100
Praktisk marknadsföring 1   100
Affärsutveckling och ledarskap   100
Näthandel 1   100
Inköp 1   100
     
Profil Handel och service   500
Handel specialisering 1 och 2   200
Entreprenörskap och företagande   100
Administration 1   100
Praktisk marknadsföring 2   100
     
Profil Handel och service, valbar programfördjupning   200
Utställningsdesign 1   100
Information och kommunikation 2   100
Engelska 6   100
Svenska 2   100
     
  100